بانوان
مردم شهرستان عباس آباد از بانوی شایسته و قهرمان ووشو جهان خانم سیده سوگند سیدی گلشنی استقبال کردند.
گزارش سایت فدراسیون جهانی کاراته از بانوی رزمی کار ایران
حضور نگین باقری، کاتاروی ایرانی در بزرگترین رویداد‌های جهانی این ورزش؛ مهر تاییدی بر فراگیری بین المللی کاراته است...