گزارش تصويری برگزيده
عکاس : حميد رضا نيك عهد 
منبع : جوان آنلاين
عکاس : محمد مهدی صافی 
منبع : جوان آنلاين
عکاس : محمد خلجی 
منبع : جوان آنلاين
پربیننده ترین
تک عکس خبری
عکاس : حميد رضا نيك عهد 
منبع : جوان آنلاين