سارا‌سادات خادم‌الشريعه: به مربي خارجي نياز دارم
نجمه خدمتي: با مسابقه به مدال المپيك نزديك مي‌شويم
واقعيت فوتبال بانوان فاجعه‌اي كه در آسيا رخ داد نيست
نتايج كسب شده در مسابقات قهرماني آسيا را نمي‌توان با هيچ بهانه‌اي توجيه كرد و مسئولان بايد پاسخگوي آبرويي كه از فوتبال بانوان رفته باشند.
۵