مسئول توزیع گوشت تبرکی حسینیه اعظم زنجان خبرداد:
مسئول توزیع گوشت تبرکی حسینیه اعظم زنجان، بیستم محرم را آخرین فرصت دریافت 65 هزار حواله گوشت های تبرکی توزیع شده اعلام کرد.
به بهانه ی برگزاری نهمین جشنواره ملی آش ایرانی در زنجان:
هرکجا هستم باشم، آسمان مال من است پنجره، فکر ، هوا، عشق، زمین مال من است چه اهمیت دارد گاه اگر می رویند، قارچ های غربت گل شبدر چه کم از لاله قرمز دارد چشمها را باید شست، جور دیگر باید دید. چشمها را باید بست زیر باران باید رفت. ***
چندرسانه ای
گزارش
نگاهی نو به جشنواره آش این بار با چشم های شسته
به بهانه ی برگزاری نهمین جشنواره ملی آش ایرانی در زنجان: