امكانات و حمايت، لازمه موفقيت ورزش بانوان
قهرماني تيم ملي فوتسال بانوان در آسيا كار بزرگي بود و اين قهرماني با ارزش، شايسته تبريك به جامعه ورزش بانوان و مربيان و بازيكنان تيم است.
فوتسال بانوان جور مردان را كشيد
مهر تأييد ديگري بر شايستگي بانوان ايراني
نخستين دوره جام ملت‌هاي فوتسال آسيا با كسب جام قهرماني توسط بانوان ايراني به پايان رسيد؛ قهرماني‌اي كه مهر تأييد ديگري بر شايستگي بانوان ايراني است.
۲