مردی که با کوکتل مولوتف خانه رقیب عشقی‌اش را به آتش کشیده و او را به همراه یکی از دوستانش به کام مرگ کشانده‌است، روز گذشته محاکمه شد.
فرمانده ناجا در مراسم پاسداشت روز خبرنگار:
فرمانده نیروی انتظامی با تأکید بر اینکه مأموریت‌های پلیس تعطیل بردار نیست، گفت: در سال‌های اخیر شاهد بودیم که میزان تجمعات افزایش داشته‌است و نیرو‌های پلیس با کمترین تنش این تجمعات را مدیریت کردند.
۷