مخفیگاه متهم را به پلیس نشان دهید
متهم مدعی است در کلانتری و پس از پریدن مستی از سرش متوجه حادثه شده است
سختگیری بانک‌ها و اعتماد بی‌جا همچنان قربانی می‌گیرد
۸