دحوالارض... و زمين گسترده شد... اى ناديده‏ گير لغزش‌ها لغزشم را ناديده‏ گير، اى اجابت كننده دعاها، دعايم را اجابت كن...      
پربحث ترین