مؤمنِ متعبّدِ انقلابی
توصیف رهبر انقلاب از امام خمینی(ره)
یکی از عناوین و اوصافی که درباره‌ی امام راحل عظیم‌الشّأن ما، کمتر به‌کار رفته است و کمتر از این عنوان استفاده کرده‌ایم، عبارت است از یک عنوان جامع که من این‌جور تعبیر میکنم: مؤمنِ متعبّدِ انقلابی.
من شخصاً احمد را خواهم کشت!
امام خطاب به آیت الله طالقانی:
یکی از فرزندان آیت الله طالقانی که وابسته به گروهک‌های ضد انقلاب بود بعد از پیروزی انقلاب دستگیر شده بود. آیت الله طالقانی چند روز مخفی شد و با این عمل نارضایتی خود را از وضعیت موجود نشان داد.
اصول هفتگانه امام خمینی(ره) به روایت رهبر انقلاب
شاکله‌ای از امام(ره)
امام یک اصولی دارد، یک مبانی‌ای دارد؛ این مبانی در طول ده سال دوران حاکمیّت اسلامی و پیش از آن در طول پانزده سال دوران نهضت، در بیانات گوناگون بیان شده است...
کوره ده آری، تأیید نه!
امام خمینی و معیار محوری
یکی از شخصیت‌هایی که در تمام زندگی‌اش، گفته‌ها و رفتارهای معیار محوری و عمل به اصول موج می‌زند امام خمینی(ره) می‌باشد. او به خاطر همین معیار محوری، الگوی خوبی برای هر کسی که به دنبال الگوی مناسب بوده و خواهد بود، می‌باشد.