سیاست - گام دوم انقلاب
گام دوم انقلاب
بررسی کلیدواژه «نظام انقلابی» در گفت‌وگو با دکتر ابوالفضل صدقی کارشناس و پژوهشگر مسائل سیاسی
اگر مشکل اول ما ایده است، مشکل دوم ما این است که ساختار‌ها کامل و اسلامی نیست؛ ساختار اسلامی هم این نیست که یک تابلویی بزنیم و بنویسیم فلان نهاد اسلامی. از سوی دیگر کارگزارانی داریم که اصلاً دغدغه تمدن اسلامی و نظام اسلامی را ندارند. این‌ها ضعف است برای جریانی که می‌خواهد ختم به ایران بزرگ اسلامی و تمدن نوین اسلامی شود.
چالش نظام و نهضت در خصوص انقلاب اسلامی از جایی آغاز می‌شود که برخی می‌خواهند با مدل‌های امروزی به بازخوانی حرکت انبیا بپردازند و قرائتی محافظه‌کارانه از این حرکت ارائه کنند. این دسته از اندیشمندان معتقدند انبیا یک‌باره همه چیز را تغییر نمی‌دهند ...
۶ آفت نهضت‌های اسلامی ۱۰۰ ساله اخیر به بیان شهید مرتضی مطهری
نهضت خدایی باید برای خدا آغاز شود و برای خدا ادامه یابد و هیچ خاطره و اندیشه غیر خدایی در آن راه نیابد تا عنایت و نصرت الهی شاملش گردد وگرنه باد غیرت خدایی به صد خار پریشان دلش می‌نماید. آن که نهضت خدایی آغاز می‌کند باید جز به خدا نیندیشد، توکلش بر ذات مقدس او باشد و دائماً حضور ذهنی داشته باشد که در حال بازگشت به سوی اوست...
بررسی تطور تاریخی انقلاب اسلامی در گفتاری از دکتر محمد رجبی‌دوانی
انقلاب یعنی زیر و رو شدن؛ یعنی نفی یک چیز و اثبات چیز دیگر، ویرانی یک چیز و ساخت چیز دیگر. ما چه چیزی را نفی کردیم و چه چیزی را می‌خواهیم جایش بگذاریم؟ اگر فقط رفتن شاه مد نظر بود می‌شد ترورش کرد، اما این مورد نظر نبود. ما می‌خواستیم یک حکومتی را تشکیل دهیم که در انتها تطبیق کند با حکومت مهدوی
گفت: وگوی «جوان آنلاین» با یک جوان جهادی در باره ضرورت میدان دادن به جوانان در عرصه‌های مدیریتی کشور
در بیانیه گام دوم هم واژه جوان پرتکرارترین کلمه است. جوان از دیدگاه رهبری یعنی نیرویی سرشار از انگیزه، شوق و هیجان که اهل خدمت و فداکاری و رشادت و ضد فساد است
نگاهی به مسئولیت قضات جهت اجرای عدالت و مبارزه با فساد در گام دوم انقلاب
قاضی باید عدالت را از خود، خانواده و بستگان خویش شروع کند، منتظر دستور یا بخشنامه و آیین‌نامه‌ای هم نباشد. اگر آغازِ راهِ قضاوت که بسی دشوار و سخت است، همراه با چاشنی عدالت باشد، مسلماً ذینفعانی هستند که مانع تحقق اجرای کامل عدالت و مبارزه با مفاسد اقتصادی و سیاسی باشند.
پاسخ این است که مبارزه مؤثر و واقعی با فساد، نیازمند یک برنامه جامع، فراگیر و بدون تبعیض در ساختار‌ها و در میان افراد و مقامات است؛ سیاستی که همگان را دربرگرفته و عزم بدون تسامحی در برخوردِ کارآمد با این پدیده بسیار خطرناک داشته باشد.
رسول سنایی‌راد
انتصاب آیت‌الله رئیسی به ریاست قوه قضائیه در آغاز دهه پنجم انقلاب اسلامی و بازگشت به سوابق، تجارب و ویژگی‌های وی را می‌توان به مثابه یک نفس تازه در دستگاه قضا برای عدالت برشمرد.
بررسی نقش و الزامات حضور جوانان در گام دوم انقلاب در گفت‌وگو با داوود گودرزی رئیس سابق سازمان بسیج دانشجویی
فرهنگ عمومی مردم ایران نقاط برجسته‌ای داشته و دارد و من هم این‌ها را کتمان نمی‌کنم، منتها ایراداتی دارد. مثلاً ما رفتار اقتصادی درستی نداریم، اهل اسرافیم و تجمل‌گرایی و چشم و همچشمی داریم. در فرهنگ سیاسی ایرادات جدی وجود دارد که شما مصداقش را در انتخابات‌ها می‌بینید. حالا چه در انتخابات مجلس، چه شورای شهر و چه ریاست جمهوری. بخشی از جامعه ما جامعه شایعه پذیر و شبهه زده است.
بررسی چالش‌های ۴۰ سال گذشته و مسیر پیش روی انقلاب اسلامی در گفت‌وگو با دکتر سیدجواد میری
قرائت دموکراتیک بهترین نماینده‌اش آیت‌الله طالقانی، اسلام لیبرالی بهترین نماینده‌اش مرحوم مهندس بازرگان و اسلام سوسیالیستی نماینده‌اش مرحوم دکتر شریعتی است. برای قرائت ظاهرگرایانه از اسلام نمی‌توان نماینده قوی و اصلی‌ای را مشخص کرد. در حال حاضر نیز برخی اندیشمندان به ویژه در حوزه سیاسی هستند که همین نوع از اسلام را ترویج می‌کنند و عده‌ای از کنشگران سیاسی نیز متأثر از آن‌ها کنشگری می‌کنند.
۱