رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس:
تحریم زندان اوین خنده‌دار و کارکرد سیاسی دارد

به گزارش خانه ملت، علاءالدين بروجردي درباره فرمان تحريمي جديد امريكا عليه ايران مبني بر تحريم زندان اوين گفت: موضوعات تحريمي بر اين پايه استوار است كه يك كشور يا فرد درگير محدوديت‌هايي شود، به اين معني كه روند كار كلي به واسطه محدوديت‌هاي ارتباطي، دچار مشكل شود.
نماينده مردم بروجرد در مجلس شوراي اسلامي در ادامه اين مطلب افزود: با توجه به اينكه زندان اوين يك محل بدون مراودات خارجي و مركزي مستقل از اين دست از مباحث است تحريم اين مركز بيشتر اثر رواني داشته و كاركردي سياسي دارد. بروجردي همچنين تصريح كرد: كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با بيان اينكه همه بر اين واقعيت واقفند كه امريكا در دهه گذشته از همه امكانات خود اعم از پشتيباني هم‌پيمانانش در تحريم عليه ايران بهره برد اما در عرصه‌هاي هسته‌اي راه به جايي نبرد. وي خاطرنشان كرد: تحريم زندان اوين موضوعي خنده‌دار است چون مشخص نيست واشنگتن با تحريم زندان اوين يا تشكلي مثل انصار حزب‌الله كه نه مراودات مالي با غرب دارد نه در اين كشورها دارايي دارد دقیقاً چه هدفي را تعقيب مي‌كند.
رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي تأکید كرد: رفتارهاي تحريمي امريكا بيش از آنكه اثرات اجرايي و كاركرد‌هاي قابل درك داشته باشد تصميمات و شانتاژهاي سياسي است.