دولت بال درآورد! ۲۴ دی ۱۳۹۵ - ۲۱:۴۳
دستبند به «دست راست» بابک ۲۶ دی ۱۳۹۵ - ۲۳:۱۵
برجام– نقطه – سرخط ۲۴ دی ۱۳۹۵ - ۲۱:۴۰
آخرين ضربه اوباما به ايران ۲۵ دی ۱۳۹۵ - ۲۲:۱۲
«امپراطور جهنم» در مسلخ ۲۴ دی ۱۳۹۵ - ۲۱:۳۹
عراقچي به برجام‌سوزي رسيد ۲۶ دی ۱۳۹۵ - ۲۳:۱۴
حواله تعهد براي مخفي‌كاري ۰۱ بهمن ۱۳۹۵ - ۲۲:۴۰