«نفس» به آهنگسازی رسید ۰۳ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۴:۱۵
«عبور از بن بست» در راديو نمایش ۰۳ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۳:۴۵