بررسي بسترهاي گفتماني تأثيرگذار بر انديشه سياسي فرديد
بي‌شك شرايط اجتماعي و عصر زندگي روشنفكران و انديشمندان، بر نظرات و آراي آنان تأثيرات مستقيم دارد..
بررسي نقش دانشگاه در تحولات سياسي- اجتماعي
«دانشگاه مبدأ همه تحولات است.‌» اين جمله معروف امام خميني در اشاره به جايگاه دانشگاه...
تأملي بر دو مفهوم تمدني به مناسبت ايام سالروز هجرت نبوي
با شكل‌گيري انديشه جديد در دوره روشنگري يكي از مفاهيم نويي كه ايجاد شد مفهوم جامعه مدني بوده است....
تأملي در مفهوم انقلابي‌گري با نگاهي به واژگاني آشنا در ادبيات سياسي
توجه به برخي واژگان رايج در ادبيات علوم سياسي مي‌تواند در درك بهتر وضعيت كنشگران سياسي ما را ياري دهد...
موشكافي كاربرد «عوام‌فريبي» و تحليل آن در انتخابات اخير امريكا
رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار دانش‌آموزان كه به مناسبت يوم‌ الله 13 آبان انجام شد....
چندرسانه ای
تحليل و نظر
نهضت زنده است تا «امامت» زنده است
«تروميدور» يا حركت دوراني انقلاب، از زمره واژگاني است كه در مباحث انقلاب‌شناسي رايج بوده و ...
دخالت‌هاي امريكا ناشي از افول امريكاست
چامسكي و پايان رؤياي امريكايي
نام نوام چامسكي، رياضيدان، فيلسوف و صاحبنظر سياسي امريكايي امروزه بيش از هر زمان بر سر زبان‌هاست....
آنچه ناشدني بود در انقلاب شد
چرا انقلاب اسلامي مثل نهضت‌هاي پيش از خود ناكام نماند؟
‌‌نقاط عطف تاريخي ايران تا پيش از نهضت مشروطه عمدتاً منتج از تحولات خرده ‌قبايل يا
جمهوريت نظام، منوط به حضور جنابعالي نيست!
ملت بايد با وحدت و اتحاد كلمه آنچه را كه مصلحت اوست، انجام دهد. اين را هم بنده به هيچ‌وجه موافق نيستم كه...
انقلابي كه مردمي بوده، هست و بايد بماند
تأملي در جمهوريت نظام اسلامي، عوامل و تهديدها
ارتباط مردم با انقلاب اسلامي رابطه‌اي ناگسستني و اساس هويت اين انقلاب است كه....
مسيحي كه بود، مسيحي كه شد
نگاهي به اختلافات در دين مسيح تا امروز
مسيح حدود 2000 سال پيش، در زماني به دنيا آمد كه غرب آن روزگار، تلفيقي از خرافه‌هاي يهودي و...
نفي استقلال، نفي ملت است
تأملي در نظريات و تبعات نفي تئوري «استقلال»
ملكم خان، ديپلمات و سفير ايران در دوران ناصرالدين شاه و مظفرالدين شاه بود؛ فردي كه...
رستگاری حقیقی آزادي از قيد «آزادي»‌ است
نسبت‌سنجي منظومه فكري احمد فرديد با مارتين هايدگر
مهم‌ترين چهره‌اي كه فلسفه آلمان و اصالتمندي هايدگري را به ايران معرفي كرد، فرديد بود.
ديروز عصر غرب بود و پس فردا آخرالزمان
تأملي بر وجوه انديشه فرديد از منظر فلسفه تاريخ
فرديد در اوايل انقلاب و در گرماگرم انقلاب فرهنگي، يكي از مدافعان انقلاب فرهنگي بود و...
شريعتي متهم است!
چرا اصلاح‌طلبان دشمن «معلم انقلابي» هستند؟
با وجود اينكه تفكرات دكتر علي شريعتي در برهه انقلاب ملهم گروه‌هاي اثربخشي از توده فعال جامعه بود اما...