امشب؛ ال‌كلاسيكوي 271
ساعت 11 و 15 دقيقه امشب كل جهان چشم به يك‌جا می‌دوزند، تفاوتي هم نمي‌كند فوتبال را دوست داشته باشيد يا نه، اين خاصيت ال‌كلاسيكوست كه همه را مجذوب خود كند.
۷