سعيد احمديان
کشتی به عنوان ورزش اول کشور و رشته‌ای که همه مردم و مسئولان به مدال‌های زرين آن چشم دارند، اولويت چندم متوليان ورزش است؟
آخرین ال کلاسیکوی فصل. آخرین ال کلاسیکوی اینیستا. بازی جذابیتی به لحاظ جدولی تشریفاتی است اما ال کلاسیکو تحت هر شرایطی ال کلاسیکو است و برد و باخت در آن معنی دارد.
۴