رويارويي شاگردان كواچ با امريكا در روز هفتم جام جهاني واليبال
باخت چهارم در بازي ششم؛ اين نتيجه رويارويي ديروز ايران با ايتاليا در ادامه جام جهاني واليبال بود و حالا امروز شاگردان كواچ در هفتمين مسابقه از ساعت 7:40 صبح به مصاف امريكا مي‌روند.
رقابت‌هاي جام جهاني واليبال- ژاپن
رقابت‌هاي جام جهاني واليبال ژاپن بعد از دو روز وقفه وارد مرحله دوم خود شد و تيم ملي واليبال ايران امروز ساعت 10:40 به وقت ايران به مصاف ايتاليا مي‌رود.
پنج بازي گذشت و حاصل آن سه باخت و دو برد بود. به نظر مي‌رسد در وهله اول اين بازي‌ها بايد كارشناسي و تجزيه و تحليل شود.
۱۰