جام پارس محك خوبي براي ووشوكاران ايران بود
پنجمين دوره رقابت‌هاي ووشو جام پارس با برنامه و هدف مشخصي برگزار شد.
۳