طرفداري عامدانه از آل‌سعود، بي‌بي‌سي را به عذر تقصير واداشت
باز هم فشار افكار عمومي بي‌بي‌سي را وادار به عقب‌نشيني كرد. طرفداري عامدانه جريان خبري اين شبكه از عربستان در خصوص فاجعه منا با اعتراض شمار زيادي از بينندگان فارسي‌زبان آن مواجه شد تا جايي كه مديران اين شبكه ديروز به عذرتقصير و توجيه ماجرا روي آوردند.
تبصره اسلام‌ستيزي مدعيان حقوق بشر
بالاخره نخستين هواپيماي حامل پيكرهاي مطهر شهداي ايراني در فاجعه منا روز گذشته بر زمين نشست و 11 روز از وقوع اين واقعه تكان دهنده در عربستان سعودي گذشت اما سكوت بهت آور رسانه‌هاي غربي در قبال اين بي‌كفايتي و فاجعه بزرگ كماكان ادامه دارد...
پاسخ مجري ايراني كارشناس كويتي را مات كرد
با وجود گذشت چند روز از فاجعه منا، دولت سعودي و متحدانش هنوز در مقابل درخواست‌هاي جهاني براي پاسخگويي و مسئوليت‌پذيري شانه خالي مي‌كنند و حتي تلاش مي‌كنند با فرافكني ديگران را در اين واقعه مقصر بدانند.
سريال تاريخي شبكه 2 سيما شروع موفقي داشت
اولين هفته پخش سريال كيميا به اتمام رسيد. كيميا موفق شده است در قسمت‌هاي اول سريال كه هنوز به معرفي شخصيت‌هاي مجموعه اختصاص دارد، بينندگان تلويزيون را با خود همراه كند.
فاز دوم تصويربرداري سريال «در حاشيه» مهران مديري از روز گذشته آغاز شد و در سكانس‌هاي ابتدايي پزشكان متخلف «در حاشيه يك»‌ وارد زندان و اردوگاه پزشكان متخلف مي‌شوند تا محكوميت خود را با داستان‌هاي مختلف داخل اين فضا پشت سر بگذارند.
۹