پارتی‌ها و مهمانی‌های شبانه مختلط زندگی دختران زیادی را به تباهی کشانده است. این پارتی محلی برای آشنایی دختران و پسران جوان تبدیل می‌شود که در نهایت سرنوشت تلخی برای آن‌ها به دنبال دارد هر چند ممکن است در همین مهمانی‌های شبانه آن‌ها در دام باند‌های تبهکاران گرفتار شوند که دیگر راهی برای برگشت وجود ندارد. مثل داستان دختر جوانی که پس از آشنایی او با عده‌ای در پارتی شبانه‌ای به دست آنان ربوده شد!
مجرمان زیادی برای رسیدن به پول‌های باد آورده نقشه‌های سرقت خونینی را از افراد سالخورده و تنها طراحی و اجرا می‌کنند.
افرادی که به تنهایی زندگی می‌کنند همواره در معرض آسیب قرار دارند و اگر سرمایه‌ای هم داشته‌باشند آن وقت است که خیلی‌ها برای تصاحب این سرمایه ممکن است دست به کار‌های خطرناکی بزنند.
مرد جوانی که به خاطر اختلاف مالی با آتش‌زدن اجناس کارگاه برادرش مرتکب قتل وی شده بود، روز گذشته با اعلام رضایت اولیای‌دم از جنبه عمومی جرم محاکمه شد.
تحقیقات درباره مرگ مشکوک پسر دانش‌آموزی که پس از دعوا با معلمش به طرز مرموزی به زندگی‌اش پایان داده بود ادامه دارد.
بزم‌ها و مهمانی‌های شبانه‌ای که همراه با مصرف مشروبات الکلی برگزار می‌شود سرانجام خوبی برای مهمان‌های آن بزم در پی ندارد.
افراد زیادی هستند که به بهانه نگهداری یا پرستاری افراد محجور با جعل اسناد و گرفتن وکالت‌نامه‌ای کاری از آنها، دست به کلاهبرداری‌های میلیاردی می‌زنند تا با اموال دیگران زندگی رنگینی را برای خود فراهم کنند، اما غافل از آن هستند که روزی دستشان رو می‌شود و نه تنها به پول‌های باد آورده نمی‌رسند بلکه میله‌های زندان در انتظار آن‌ها است.
دست پیدا کردن به زندگی اشرافی آن هم با اموال دیگران وسوسه سرقت را به جان خیلی‌ها انداخته است.
۱۱